Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

Współorganizatorzy

oraz Komitet Organizacyjny Konkursu

informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu

„O Kryształową Cegłę”,

odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00

INWESTYCJA:  Budynek Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Chodźki 4 Lublin

 

 

Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AL Racławickie 1, Lublin
Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Biuro Projektowe
Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.
ul. Strusia 10, 60-Poznań
reprezentowana przez p. Krzysztofa Frąckowiaka
Projektant
architektura
mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak
konstrukcja
mgr inż. Jan Drzewiecki
Wykonawca
SKANSKA SA
ul. Gen. J. Zajączka 9 Warszawa
OPIS OBIEKTU

Budynek Centrum Symulacji Medycznej przeznaczony jest do organizowania szkoleń w oparciu o symulacje medyczne z wykorzystaniem narzędzi takich jak: symulatory odzwierciedlające pełne środowisko np. sale operacyjną, oddział intensywnej terapii, symulatory dentystyczne czy symulator karetki, trenażerów wykorzystywanych do opanowania poszczególnych procedur np. intubacji etc., kształcenia opartego na badaniu tzw. standaryzowanych pacjentów i oprogramowania komputerowego.

Zaproponowany w budynku podłużny układ konstrukcyjny pozwala na swobodną lokalizację wewnętrznych ścian działowych. W podziemiach zlokalizowano garaż dla 26 samochodów, pomieszczenia techniczno — magazynowe takie jak: rozdzielnia elektryczna, węzeł cieplny , pomieszczenie przyłącza wody, magazyn odpadów medycznych i główny magazyn materiałów oraz magazyn książek. Zwornikiem całości jest hall wejściowy. Wejście do hallu jest możliwe zarówno od północy, jak i z południa. Komunikacja pionowa w budynku oparta jest na głównej klatce schodowej zespolonej z windami oraz dodatkowej klatce służącej przede wszystkim ewakuacji. Klatka ewakuacyjna służy dodatkowo do bezpośredniego wejścia na górny poziom sali audytoryjnej oraz do wyjścia na dach, na którym zlokalizowano centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

 

< Powrót do listy obiektów