Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gala podsumowująca XVI edycję Konkursu, na której zostaną wręczone prestiżowe Statuetki oraz wyróżnienia, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o godzinie 17.

Partnerzy i Sponsorzy edycji   2016:

Zapraszamy do udziału w XVI - edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną  po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.
Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Międzynarodową Kapitułę.

CELE KONKURSU:
 

Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez:

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii. Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i  regionów - od Skandynawii po Bałkany. Partnerami Konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo to oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa,  urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.
W dotychczasowych 15 edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą ok. 800 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji.  Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.

Międzynarodowa Kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również w aspekcie wartości społecznych, kulturowych i narodowych.
Organizatorom Konkursu zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą Konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca.
Przez lata Konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a Statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.
Udział w Konkursie jest znakomitą, efektywną formą zaprezentowania  dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku i, w efekcie, zwiększenia wiarygodności i umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w pokonkursowym albumie materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień XVI edycji nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w grudniu 2016 roku w Lublinie.
 Konkurs będzie  promowany  w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.

W Uroczystej Gali podsumowującej XV Jubileuszową edycję Konkursu, która odbyła się 11 grudnia 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestniczyło ponad 500 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie, marszałkowie, prezydenci, merowie, burmistrzowie, wójtowie i wielu innych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Równie godnie i licznie reprezentowana była branża budowlano-inwestorska, włącznie z szefami znanych pracowni projektowych, biur deweloperskich, największych firm i koncernów wykonawczych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XVI  EDYCJI KONKURSIE

Zaszczytna wzmianka - Laureaci Konkursu