Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gala podsumowująca XVI edycję Konkursu, na której zostaną wręczone prestiżowe Statuetki oraz wyróżnienia, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o godzinie 17.

Partnerzy i Sponsorzy edycji   2016:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Pan Marszałek Sławomir Sosnowski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Pan Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Pan Tadeusz Ferenc

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin

PREZYDENT MIASTA LUBLINA

Pan Krzysztof Żuk

PREZYDENT MIASTA OLSZTYN

Pan Piotr Grzymowicz

LWOWSKA OBWODOWA ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Gubernator Oleg Synjutka

WOŁYŃSKA OBWODOWA ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Gubernator Wołodymir Gunczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pan Jerzy Leszczyński

KONSUL REPUBLIKI BIAŁORUŚ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pan Vasily Kurlowicz

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Pan Andrzej Adamczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Pan Marszałek Adam Jarubas

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Pani Agata Fisz

WOJEWODA LUBELSKI

Pan Przemysław Czarnek

KONSUL GENERALNY UKRAINY W LUBLINIE

Pan Vasyl Pavlyuk

MER MIASTA ŁUCK

Pan Hryhor Pustowit

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚCIA

Pan Andrzej Wnuk