Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gala podsumowująca XVI edycję Konkursu, na której zostaną wręczone prestiżowe Statuetki oraz wyróżnienia, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o godzinie 17.

INWESTYCJA:  Zakład Zagospodarowania Odpadów

Wólka Rokicka, gm. Lubartów

 

 

Inwestor
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów
Biuro Projektowe
technologia
ECORAX Sp. z о. о.
ul. Lotników 1, 65-138 Zielona Góra
architektura
Wilkocki Projekt
ul. Tkacka 33, 90-156 Łódź
Projektant
architektura
mgr inż. arch. Jan Wilkocki
konstrukcja
mgr inż. Ewa Lefik
Projektant
Wykonawca
Instal Warszawa S.A.
ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
22 620 48 28
Andrzej Grygo
biuro@instalwaw.com.pl
22 654 62 20
OPIS OBIEKTU

W ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów funkcjonuje:

- sortownia odpadów komunalnych о wydajności 37 tys. Mg odpadów zmieszanych oraz 5 tys. Mg selektywnej zbiórki, razem 42 tys. Mg odpadów na rok,

- instalacja suchej fermentacji odpadów organicznych о wydajności 18 tys. Mg na rok,

- instalacja kogeneracji wytwarzająca zieloną energię z odpadów komunalnych,

- punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

- punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze zbiórek od mieszkańców oraz sortowania odpadów komunalnych.

Obiekt о konstrukcji mieszanej: konstrukcyjne elementy wykonane jako żelbetowe, stalowe  і murowe oparte na rozwiązaniach przemysłowych. Rozwiązania techniczne uwzględniają również rozwiązania proekologiczne takie jak: oświetlenie z wykorzystaniem źródeł LED, wykorzystania zielonej  energii cieplnej і elektrycznej uzyskiwanej z biogazu produkowanego przy przetwarzaniu odpadów,  zielone dachy.

Technologia Zakładu składa się  z:

- linii mechanicznego sortowania odpadów opartej na  następujących urządzeniach technologicznych:  rozdrabniacz wstępny, separator  balistyczny z funkcją  przesiewania frakcji <80 mm, dwukanałowy  optoseparator  NIR, separatory  magnetyczne  metali żelaznych, dwie kabiny sortownicze,  prasie belującej z perforatorem  butelek,  sito gwieździste.

- instalacji biologicznego przetwarzania odpadów opartej na innowacyjnej technologii suchej fermentacji  holenderskiej  - - instalacji  kogeneracji -  wykorzystującej uzyskany  z odpadów  biogaz  do produkcji energii elektrycznej  oraz energii cieplnej    

- obiektów towarzyszących takich jak: punkt ewidencji odpadów, myjki kół і podwozi taboru transportowego, boksy magazynowe, urządzenia oczyszczania і ochrony powietrza.

< Powrót do listy obiektów