Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gala podsumowująca XVI edycję Konkursu, na której zostaną wręczone prestiżowe Statuetki oraz wyróżnienia, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o godzinie 17.

INWESTYCJA:  Budynek Urzędu Miasta Świdnik

ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

 

 

Inwestor
Gmina Miejska Świdnik
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik
81 751 76 03/04
Burmistrz Waldemar Jakson
urzad@e-swidnik.pl
Biuro Projektowe
Profil Biuro Usług Architektonicznych Sp. z o.o.
ul. Przyjemna 14, 41-506 Chorzów
(032) 24 60 308
mgr inż. arch. Walenty Wróbel
Projektant
architektura
mgr inż. arch. Walenty Wróbel
konstrukcja
mgr inż. Witold Maciej Walicki
Wykonawca
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie
Rudna Mała 47, Głogów Małopolski
OPIS OBIEKTU

Obiekt stanowi nową siedzibę Urzędu Miasta Świdnik. Ma poprawić warunki świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców. Zaprojektowany został w układzie zabudowy zbliżonym do litery L z jednym wydłużonym skrzydłem (część frontowa). Jest to obiekt jedno- i pięciokondygnacyjny (kondygnacje naziemne). Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe i dobudowany dzwig osobowo-towarowy. Elewacje podzielone są na 3 zasadnicze strefy poziome odzwierciedlające funkcje budynku t.j. parter przeznaczony głównie dla interesantów, piętra powtarzalne przeznaczone dla urzędników i ostatnia kondygnacja (nadbudowana z łukowym zadaszeniem) przeznaczona dla Władz Miasta. Zaakceptowana została oś główna elewacji frontowej przez dobudowany ryzalit z windą tworzącą wieżę zegarową. Nastąpiło ujednolicenie kolorystyczne i materiałowe elewacji - dwóch różniących się skrzydeł budynku.

< Powrót do listy obiektów