Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gala podsumowująca XVI edycję Konkursu, na której zostaną wręczone prestiżowe Statuetki oraz wyróżnienia, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o godzinie 17.

INWESTYCJA:  Stadion lekkoatletyczny

al. Piłsudskiego 22, Lublin

 

 

Inwestor
Gmina Lublin - Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Podwale 3, 20-109 Lublin
81 466 24 00
Tadeusz Dziuba
inwestycje@lublin.eu
Biuro Projektowe
Biuro Projektowe "ARCONEL"
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin
81 740 18 22
Ewa Lebiedzka - Nowakowska
arconel@wp.pl
Projektant
architektura
mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcja
mgr inż. Fortunat Nowakowski
Wykonawca
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
22 623 60 00
Dariusz Blocher
22 623 60 01
OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy i budowy infrastruktury sportowej oraz zaplecza w postaci budynku technicznego z trybuną z pomieszczeniami użytkowymi oraz instalację wew. i zew.

Infrastruktura sportowa obejmuje wykonanie: ośmiotorowej 400m bieżni, skoczni wzwyż, w dal, o tyczce, rzutni pchnięcia kulą, oraz wewnętrzne boisko z trawy naturalnej jako rzutnia dyskiem, młotem i oszczepem. Ponadto na boisku głównym został wykonany system drenażowy oraz zamontowano instalację nawodnieniową. Zostały wykonane strefy rozgrzewkowe w postaci 6-torowej bieżni, ścieżki do biegania szerokości 4m ze sztucznej trawy, rzutni kulą, rzutni dyskiem i młotem, skocznie wzwyż i skoku o tyczce.

Umowa z Inwestorem obejmowała również likwidację starych trybun oraz wykonanie nowego budynku technicznego wkomponowanego w nową zadaszoną trybunę z pomieszczeniami użytkowymi, sanitariatami, szatniami, pom. antydopingu, pomieszczeniami sędziowskimi, pom. masażu i odpoczynku, wraz z wszystkimi instalacjami wew., oraz wykonanie nowego budynku magazynowego. Trybuna zadaszona wpisana jako częściowe zadaszenie budynku technicznego pomieści 1370 osób. Zamontowano również tablicę wyników wraz z infrastrukturą elektryczną i teletechniczną.

Instalacja zewnętrzna została wykonana w zakresie: kanalizacji deszczowej obejmuje instalację drenażową przy budynku, odprowadzenie wód deszczowych z budynku, placów, dróg, bieżni 8-torowej, boiska głównego oraz budowę zbiorników retencyjnych podziemnych z układem podczyszczania, instalacji wodociągowej, przyłącza cieplnego, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przepompownią ścieków.

Przebudowane zostały wewnętrzne drogi oraz miejsca parkingowe, zewnętrzne ogrodzenie wokół całej inwestycji oraz został wykonany ekran akustyczny na granicy stadionu lekkoatletycznego i stadionu żużlowego.

Stadion został zaliczony przez PZLA do stadionów kategorii IIIA, co oznacza, że wyniki uzyskiwane na tym stadionie będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej ( z mistrzowską międzynarodową włącznie).

Konstrukcja budynku technicznego składa się z dwóch części:

- żelbetowej obejmująca pomieszczenia użytkowe i widownię

- stalowej, wspartej na części żelbetowej, stanowiącej przekrycie widowni.

W obiekcie wykonano płytę fundamentową wspartą pośrednio na mikropalach, kotwioną do ram stalowych w ławach fundamentowych, całość wraz ze ścianami jako TBW. Konstrukcja ramowa, o rozstawie ram 8,5m, jest zagłębiona w ziemi z jednej strony i spełnia funkcję muru oporowego i otwarta na płaszczyznę boiska z drugiej strony. Trybunę wykonano w technologii żelbetowej wykonywanej na miejscu.

Stalowa wspornikowa konstrukcja przekrycia, wspiera się na słupach żelbetowych połączonych z ramami żelbetowymi i podparta jest równocześnie zastrzałami stalowymi, sprowadzonymi do słupa żelbetowego wspierającego stalowe sporniki. Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie w klasie C3 z powłoką malarską

Zadaszenie budynku wykonano w całości ze szkła klejonego hartowanego na podkonstrukcji z drewna klejonego i aluminium.

Obiekt posiada stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z aluminium i stali, na poziomie tarasu zostały wykonane trzy niezależne pomieszczenia sędziowskie i biuro zawodów w konstrukcji stalowej z fasadą aluminiową lekko pochyloną i zadaszeniem niezależnym od zadaszenia głównej trybuny z imitacją żaluzji zewnętrznych wykonanych z aluminium w kolorze jak belki klejone dachu głównego. Na poziomie tarasu znajdują się świetliki dachowe dla pomieszczeń użytkowych poziomu dolnego.

Dach pomieszczeń użytkowych został wykonany zarówno jako izolacja termiczna i przeciwwodna, ale równocześnie w całości jako taras dla pomieszczeń sędziowskich i biura zawodów.

W całym budynku zostały wykonane tynki cem.-wap., zostały wykonane sanitariaty, pomieszczenia techniczne i korytarze wykończenie z gresów. W pomieszczeniu odpoczynku posadzka punktowo-sprężysta wykończona żywicą poliuretanową na macie sprężystej.

Balustrady klatki schodowej i trybun ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym przezroczystym. Dźwig hydrauliczny osobowy w szybie z kabiną panoramiczną.W budynku znajdują się wzdłuż korytarzy „schowki” zamykane roletami elektrycznymi. Sufity podwieszane – kasetonowe

Od strony AL. Piłsudskiego w ścianie oporowej wykonane studnie doświetlające z przekryciem z poliwęglanu 4mm przezroczystego na podkonstrukcji aluminiowej. Słupy żelbetowe zewnętrzne znajdujące się na poziomie tarasu zostały obłożone zachowując kształt słupa z blachy nierdzewnej gr. 1mm.

Trybuna obiektu wykończona żywicą epoksydową i zamontowane siedziska z poliamidu.

W budynku wykonano instalacje: węzła cieplnego, wod-kan, c.o., c.t., klimatyzacji, wentylację mechaniczną z centralami wentylacyjnymi, instalację teletechniczną, elektryczna, SAP, instalację nagłośnieniową, monitoring.

W infrastrukturze zewnętrznej zostały wykonane drogi, chodniki, miejsca parkingowe, zamontowane stojaki rowerowe, ogrodzenie panelowe na cokole żelbetowym wykonywanym na miejscu.

Jako oddzielenie stadionu Start i Motor został wykonany ekran akustyczny trocinobetonowy posadowiony na palach wielkośrednicowych. Wokół całej bieżni jak i przy boiskach treningowych, po rozbiórkach starych budynków hali sportowej i przepompowni, zostały wykonane mury oporowe 1,8-4,0m wysokości posadowione na mikropalach.

Wykonano oświetlenie całego stadionu na słupach (500 luxów) i terenów rozgrzewkowych, wraz z pełnym monitoringiem i nagłośnieniem terenów sportowych. Wykonano telebim w technologii RGB.

Instalacje zewnętrzne KD i KS zaopatrzono w przepompownie wód, ścieków. Z uwagi na położenie obiektu na potrzeby odpowiedniego zrzutu wody KD do rzeki Bystrzyca zostały wykonane dwa zbiorniki retencyjne żelbetowe posadowione poniżej terenu.

 

Nawierzchnie infrastruktury sportowej wykonane na stadionie lekkoatletycznym posiadają podbudowach kruszyw i stabilizacji z ostatnią warstwą asfaltobetonu gr. 10 cm oraz  wykończeniem w postaci nawierzchni kauczukowej firmy MONDO Sportflex Super X 720.

Obiekt w celu uzyskania Świadectwa PZLA został przebadany przez niezależne ośrodki badawcze np. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, pod względem np.: parametrów usytuowania w planie, długości bieżni i wymiarów boisk, jak również amortyzacji, odkształcenia pionowego, grubości nawierzchni, oporu poślizgu, oceny wyglądu nawierzchni, odprowadzenia wody z nawierzchni podbudów, odprowadzenie wody z nawierzchni MONDO, oraz badań laboratoryjnych w zakresie właściwości wytrzymałościowych.

Nawierzchnia prefabrykowana syntetyczna kauczukowa, z rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża, jest kompozycją dwóch warstw zwulkanizowanych razem, o grubości 13 mm koloru niebieskiego. Grubość teksturowej górnej warstwy min. 6 mm. Nawierzchnia posiada klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień Bfl oraz wydzielania dymu S1 zgodnie z normą PN EN 13501. MONDO spełnia wszystkie parametry wskazane przez IAAF co do tego typu nawierzchni tj.: grubość całkowita - 13mm, tarcie (skala TRRL) - 61, grubość warstwy wierzchniej - 6mm, wytrzymałość na rozciąganie - 0,83MPa, wydłużenie przy zerwaniu 152%, deformacja pionowa – 1,7 m, pochłanianie wstrząsów – 39%.

Nawierzchnia posiada Certyfikat IAAF o numerze S-99-0006, natomiast obiekty na całym świecie na których została zainstalowana otrzymały Certyfikat IAFF I Class (pierwszej klasy).

< Powrót do listy obiektów