Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

Współorganizatorzy

oraz Komitet Organizacyjny Konkursu

informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu

„O Kryształową Cegłę”,

odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00

POLSKIE  TOWARZYSTWO  MIESZKANIOWE  LUBLIN

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

tel./fax +48 81 743 49 64

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr. 0000311688

NIP  946-256-31-79, 

REGON 060399283,


Nr konta: 
PKO BP II O/Lublin 36 1020 3150 0000 3202 0051 8290

PKO BP II O/Lublin nr: IBAN: PL 36 1020 3150 0000 3202 0051 8290 SWIFT: BPKOPLPW

www.ptm.lublin.pl,  

e-mail  
zarzad@ptm.lublin.pl,
biuro@ptm.lublin.pl

GPS: 51°14'18.348"N, 22°33'3.167"E

Współpracowali z nami:

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
=================================================
Organizacja pozarządowa Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin posiadająca osobowość prawną jako dobrowolne samorządne stowarzyszenie działa w Lublinie od 1996 roku. Członkami są osoby fizyczne i prawne działające w obszarze budownictwa. Siedzibą władz jest miasto Lublin.
Towarzystwo działa na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o problemach mieszkalnictwa i sposobach ich rozwiązywania oraz ochrony środowiska i kultury w miejscu zamieszkania.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność również poza granicami kraju.
Zależnie od potrzeb Stowarzyszenie w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki pomocnicze tj. biura terenowe, sekcje tematyczne, instytuty tworzone przez Zarząd i działające na podstawie odrębnych regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
W ramach tych uprawnień funkcjonują:
- Centrum Promocji Budowlanej i Mieszkaniowej w tym Giełda Mieszkań
- Centrum Promocji i Doskonalenia Zarządzania Środowiskiem w tym  
  Gospodarka odpadami komunalnymi w zasobach mieszkaniowych.
- Instytut Architektoniki EuroUnii (w organizacji)
 
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin od 1999 roku jest organizatorem największego i najbardziej reprezentatywnego międzynarodowego Konkursu
„O Kryształową Cegłę” -  na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu.
To tu w Lublinie nad Bystrzycą zrodziła się idea „Kryształowej Cegły” – forum wymiany dokonań w rywalizacji inwestorów, projektantów i wykonawców najlepszych realizacji budowlanych zarówno nowych, jak i w zakresie rewitalizacji, remontów i konserwacji zabytkowych obiektów i zespołów historycznej zabudowy dla zachowania dziedzictwa kultury. Konkurs obecnie obejmuje wiele miast i regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 

Od 2015-03-02 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.