Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

Współorganizatorzy

oraz Komitet Organizacyjny Konkursu

informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu

„O Kryształową Cegłę”,

odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00

Zapraszamy do udziału w XX edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na Szlaku Słońca i Śniegu.”

Rok 2020 to jubileusz XX-lecia Konkursu

Konkurs „O Kryształową Cegłę” jest spójny ze Strategią Rozwoju poszczególnych województw Polski Wschodniej m. in. w obszarach:

W ramach podsumowań XX-letniego okresu nagradzania najlepszych została podjęta inicjatywa specjalnego uhonorowania nagrodą GRAND PRIX osób, firm, które najwydatniej wyróżniły się w działaniach konkursowych.
Dla podniesienia rangi i usprawnienia organizacji obchodów jubileuszu powołamy PREZYDIUM

Rolą Prezydium będzie między innymi:

Mamy nadzieję, że Uczestnicy procesu inwestycyjnego wesprą wysiłki organizatorów służące podsumowaniu Konkursu i promowaniu jego osiągnięć dla wsparcia działań integrujących podmioty działające w obszarze architektury i budownictwa. To wsparcie może wyrazić się w formie zgłoszenia zrealizowanych przez siebie obiektów.

Zapraszamy do udziału w XX edycji Konkursu. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Międzynarodową Kapitułę.

CELE KONKURSU:

Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez:

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii. Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i regionów - od Skandynawii po Bałkany. Partnerami Konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo to oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa, urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

W dotychczasowych 19 edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą ponad 900 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji. Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.
Międzynarodowa Kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również w aspekcie wartości społecznych, kulturowych i narodowych.

Organizatorom Konkursu zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą Konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca.

Przez lata Konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a Statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.
Udział w Konkursie jest znakomitą, efektywną formą zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku i, w efekcie, zwiększenia wiarygodności i umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w pokonkursowym albumie materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień XX edycji nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w marcu 2021 roku w Lublinie.

Konkurs będzie promowany w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.
W Uroczystej Gali podsumowującej XIX edycję Konkursu, która odbyła się 13 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestniczyło ponad 500 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie, marszałkowie, prezydenci, merowie, burmistrzowie, wójtowie i wielu innych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Równie godnie i licznie reprezentowana była branża budowlano-inwestorska, włącznie z szefami znanych pracowni projektowych, biur deweloperskich, największych firm i koncernów wykonawczych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XX EDYCJI KONKURSU

PARTNER KONKURSU

Zaszczytna wzmianka - Laureaci Konkursu