Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

Współorganizatorzy

oraz Komitet Organizacyjny Konkursu

informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu

„O Kryształową Cegłę”,

odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00

INWESTYCJA:  Cerkiew Prawosławna pw. Św. Jana Teologa w Chełmie

ul Sienkiewicza 2, Chełm

 

 

Inwestor
Parafia Prawosławna pw. Św. Jana Teologa w Chełmie
ul Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm
Biuro Projektowe
Filip i Maciejewski, Architekci S.C.
ul Wojsławicka 10B/13, Chełm
Projektant
architektura
mgr inż. arch. Wojciech Filip
Wykonawca
VERA ARTIS Sp. z o.o.
ul Tarninowa 31, Lublin
OPIS OBIEKTU

Cerkiew pw. Św. Jana Teologa w Chełmie jest wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Wszystkie prace realizowane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi wraz z otoczeniem prowadzone były w ramach projektu „Chełm - rewitalizacja zabytkowej cerkwi p.w. Św. Jana Teologa wraz z otoczeniem” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”. Zakres rzeczowy projektu obejmował remont cerkwi, m.in. izolacja i naprawa ścian fundamentowych, wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego cerkwi, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono rewitalizacją murowanego ogrodzenia cerkwi. Zieleń wokół cerkwi - drzewa oraz krzewy zostały poddane zabiegom pielęgnacyjnym, drzewostan został uzupełniony poprzez nasadzenia. W ramach kompleksowego remontu zagospodarowanie terenu cerkwi również poddano pracom remontowym, m. in. wykonano utwardzenie terenu.

Remontowana cerkiew jest obiektem zabytkowym, w związku z tym zastosowane technologie, materiały były dostosowywane do wymogów pozwoleń konserwatorskiego oraz budowlanego a także konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

< Powrót do listy obiektów